Zgodnie z regulaminem na przełomie września i października odbyły się obrady jury w drugim etapie konkursu mające na celu wyłonienie zwycięzców. Ogłoszenie zwycięzców miało nastąpić 4 października. Jednak w wyniku nieprzewidzianej sytuacji (siła wyższa) czekamy na jeszcze jedną ocenę prac. Prosimy o Waszą cierpliwość – wyniki zostaną ogłoszone następnego dnia czyli 5 października.