Kontakt

Koordynator Konkursu:

Sylwia Solawa-Wrzosek
s.wrzosek@dimaq.eu
Tel. : +48 509 403 893

Organizator Konkursu:

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska
ul. Puławska 39/77, 02-508 Warszawa