Dla kogo?

 

 • Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów

  uczelni wyższych.

 • Do udziału w konkursie dopuszczone są

  prace podyplomowe, magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie z

  zakresu marketingu internetowego obronione w okresie

  od 1 stycznia 2016 do 31 lipca 2021 r.

 • Przesłane prace oceniać będzie Jury, w skład którego

  wchodzą m.in. certyfikowani trenerzy DIMAQ.