DIMAQ UNI

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową
z e-marketingu

Ruszyła 10. edycja
Wygraj studia podyplomowe lub szkolenie!

 

Co to jest DIMAQ UNI?

DIMAQ UNI to konkurs na najlepsze prace dyplomowe z marketingu internetowego organizowany od 10 lat przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i absolwentów uczelni wyższych na potencjał marketingu internetowego.

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów prac magisterskich, licencjackich inżynierskich i podyplomowych z zakresu marketingu.
Przesłane prace ocenia jury, w skład którego wchodzą certyfikowani trenerzy DIMAQ.
Konkurs odbywa się raz w roku i trwa od maja do października.

Zobacz, jak wziąć udział w 10. edycji DIMAQ Uni >

Co możesz wygrać?

Nagrodami w konkursie są:

  • podyplomowe studia Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej za najlepszą pracę magisterską;
  • uczestnictwo w szkoleniu Akademia DIMAQ Professional w formie online wraz z egzaminem DIMAQ za najlepszą pracę podyplomową;
  • uczestnictwo w szkoleniu Akademia DIMAQ Basic w formie online wraz z egzaminem DIMAQ za najlepszą pracę inżynierską lub licencjacką.

Ponadto uczestnicy, których prace podyplomowe, magisterskie, licencjackie i inżynierskie zostaną wyróżnione w Konkursie otrzymają możliwość odbycia płatnych praktyk zawodowych u jednego z Partnerów Konkursu.

Sprawdź regulamin 10. edycji DIMAQ Uni >

DUMNY ZE SWOJEJ PRACY DYPLOMOWEJ Z E-MARKETINGU?
WEŹ UDZIAŁ W DIMAQ UNI I WYGRAJ STUDIA PODYPOMOWE LUB SZKOLENIE DIMAQ.
AKTUALNOŚCI

Startuje 10. edycja DIMAQUni!

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkoła Główna Handlowa zapraszają do udziału w dziesiątej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego. Nagrodami w DIMAQ UNI są studia podyplomowe na SGH oraz udział w Akademii...

Znamy zwycięzców dziewiątej edycji DIMAQ UNI.

„User Experience w projektowaniu platform e-commerce na przykładzie strony www.KursyLean.pl” oraz „Przewaga niestandardowego modelowania atrybucji nad modelem last-click w przypadku zakupu oferty postpaid w branży telecom.” to tematy zwycięskich prac dyplomowych w...

Co to jest DIMAQ?

DIMAQ to międzynarodowy standard kwalifikacji digital marketingowych, który istnieje od 2015 roku. Definiuje niezbędny poziom wiedzy i kwalifikacji specjalistów z obszaru marketingu cyfrowego, pozwala na jego porównywanie i ewaluację. Metodologia DIMAQ została opracowana przez ekspertów powołanych przez IAB Polska pod nadzorem merytorycznym Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska. Standard posiada rekomendację IAB Europe i jest dostępny w 9 europejskich krajach: Polsce, Grecji, Słowacji, Słowenii, Serbii, Czarnogórze, Rumunii, Bośni i Hercegowinie oraz na Cyprze. Certyfikat, zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji, dostępny jest na dwóch poziomach: Basic i Professional. Aby go uzyskać, należy zdać egzamin sprawdzający przekrojową wiedzę z 12 obszarów e-marketingu. Ze względu na dynamicznie rozwijającą się branżę, ważność certyfikatu jest ograniczona czasowo do 2 lat i podlega procedurze recertyfikacji.
Przejdź do strony DIMAQ >

ORGANIZATORZY
PARTNERZY MEDIALNI