Weź udział i wygraj studia podyplomowe lub szkolenie!

DIMAQ UNI to ósma edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową z e-marketingu organizowana przez IAB Polska i Szkołę Główną Handlową.

Konkurs jest efektem szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, jakie IAB Polska prowadzi już od lat. Jedną z inicjatyw związku jest tworzenie innowacyjnych programów studiów spełniających wymagania programu DIMAQ – oficjalnego programu certyfikacji kompetencji digital marketingu, prowadzonego przez IAB Polska.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i absolwentów uczelni wyższych na potencjał marketingu internetowego oraz promocja Internetu jako medium reklamowego.

DUMNY ZE SWOJEJ PRACY DYPLOMOWEJ Z E-MARKETINGU?

WEŹ UDZIAŁ W DIMAQ UNI I WYGRAJ STUDIA PODYPOMOWE LUB SZKOLENIE DIMAQ.

DUMNY ZE SWOJEJ PRACY DYPLOMOWEJ Z E-MARKETINGU? WEŹ UDZIAŁ W DIMAQ UNI I WYGRAJ STUDIA PODYPOMOWE LUB SZKOLENIE I DIMAQ.

   Jak wziąć udział?

    To proste. Do 31 lipca prześlij do IAB Polska swoje ZGŁOSZENIE                  wypełniając formularz zgłoszeniowy. Do formularza dołącz:

 

 • Plik pdf ze swoja pracą dyplomową. Pamiętaj, aby usunąć z pracy: Twoje imię i nazwisko, imię i nazwisko promotora oraz nazwę uczelni. Wszystko po to, żeby zachować bezstronność ocen.

 • Skan dowolnego dokumentu z Twojej uczelni, który potwierdzi uzyskanie przez Ciebie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej (np. zaświadczenie z dziekanatu, ksero dyplomu).

 • Zaakceptuj Regulamin i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

   Co można wygrać?

NAGRODY

 • Najlepsza praca magisterska: studia podyplomowe Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 • Najlepsza praca dyplomowa licencjacka lub inżynierska: 4-dniowa Akademia DIMAQ z egzaminem DIMAQ

 • Najlepsza praca podyplomowa: 4-dniowa Akademia DIMAQ z egzaminem DIMAQ

   Harmonogram Konkursu


 • Czas trwania konkursu: od 15.05 do 03.10.2019 r.

 • Zgłaszanie prac: od 15.05 do 31.07 (włącznie)

 • I etap – obrady Jury.  Wybór 15 najlepszych merytorycznie prac dyplomowych : od 1.08 do 15.09

 • Ogłoszenie wyników I etapu: 16.09

 • II etap – obrady Jury. Ocena prac wyłonionych w I etapie Konkursu i wyłonienie zwycięzców: 17.09 – 03.10

 • Ogłoszenie wyników Konkursu

   Dla kogo?


 • Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych.

 • Do udziału w konkursie dopuszczone są

  prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie oraz podyplomowe z

  zakresu marketingu internetowego obronione w okresie

  od 1 stycznia 2015 do 31 lipca 2019 r.

 • Przesłane prace oceniać będzie Jury, w skład którego

  wchodzą m.in. certyfikowani trenerzy DIMAQ.

   Dla kogo?


 • Konkurs skierowany jest do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych.

 • Do udziału w konkursie dopuszczone są

  prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie oraz podyplomowe z

  zakresu marketingu internetowego obronione w okresie

  od 1 stycznia 2015 do 31 lipca 2019 r.

 • Przesłane prace oceniać będzie Jury, w skład którego

  wchodzą m.in. certyfikowani trenerzy DIMAQ.

   Co można wygrać?

NAGRODY

 • Najlepsza praca magisterska: studia podyplomowe Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

 • Najlepsza praca dyplomowa licencjacka lub inżynierska: 4-dniowa Akademia DIMAQ z egzaminem DIMAQ

 • Najlepsza praca podyplomowa: 4-dniowa Akademia DIMAQ z egzaminem DIMAQ

   Harmonogram Konkursu


 • Czas trwania konkursu: od 15.05 do 03.10.2019r.

 • Zgłaszanie prac: od 15.05 do 31.07 (włącznie)

 • I etap – obrady Jury.  Wybór 15 najlepszych merytorycznie prac dyplomowych: od 1.08 do 15.09

 • Ogłoszenie wyników I etapu: 16.09

 • II etap – obrady Jury. Ocena prac wyłonionych w I etapie Konkursu i wyłonienie zwycięzców: 17.09 – 03.10

 • Ogłoszenie wyników Konkursu

   Jak wziąć udział?

    To proste. Do 31 lipca 2019 prześlij do IAB Polska swoje ZGŁOSZENIE                  wypełniając formularz zgłoszeniowy. Do formularza dołącz:

 

 • Plik pdf ze swoja pracą dyplomową. Pamiętaj, aby usunąć z pracy: Twoje imię i nazwisko, imię i nazwisko promotora oraz nazwę uczelni. Wszystko po to, żeby zachować bezstronność ocen.

 • Skan dowolnego dokumentu z Twojej uczelni, który potwierdzi uzyskanie przez Ciebie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej (np. zaświadczenie z dziekanatu, ksero dyplomu).

 • Zaakceptuj Regulamin i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Aktualności

 • Platformy wielokonałowe, narzędzia Google w analizie kampanii e-commerce z branży wentylacyjnej oraz influencer marketing na przykładzie Krzysztofa Gonciarza to tematy zwycięskich prac dyplomowych w DIMAQ UNI. Znamy laureatów ósmej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z marketingu internetowego, organizowanego wspólnie przez IAB Polska i Szkołę Główną Handlową......

 • Znamy już wyniki I etapu DIMAQ UNI – ósmej edycji konkursu na najlepszą pracę  dyplomową z marketingu internetowego, organizowanego wspólnie przez IAB Polska i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 5 prac licencjackich i magisterskich oraz 2 prace podyplomowe. Konkurs jest efektem......

Organizatorzy

Organizatorzy

Partnerzy medialni

Partnerzy medialni