DIMAQ UNI

13. edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową z e-marketingu zakończona.

 

 

Co to jest DIMAQ UNI?

DIMAQ UNI to konkurs na najlepsze prace dyplomowe z marketingu internetowego organizowany od 13 lat przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i absolwentów uczelni wyższych na potencjał jaki niesie ze sobą branża marketingu internetowego.

Do udziału zapraszamy autorów prac magisterskich, licencjackich inżynierskich i podyplomowych z zakresu marketingu.
Przesłane prace ocenia jury, w skład którego wchodzą certyfikowani trenerzy i eksperci DIMAQ. Konkurs odbywa się raz w roku i trwa od czerwca do października.

Dla kogo? 

Konkurs kierujemy do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych.

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów prac:

 • podyplomowych
 • magisterskich
 • licencjackich
 • inżynierskich

z zakresu marketingu internetowego obronione w okresie od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 lipca 2024 r.

Co możesz wygrać?

Nagrodami w konkursie są:

Ponadto uczestnicy, których prace podyplomowe, magisterskie, licencjackie i inżynierskie zostaną wyróżnione w Konkursie otrzymają możliwość odbycia płatnych praktyk zawodowych u jednego z Partnerów Konkursu.

 

Jak wziąć udział w konkursie?

To proste. Do 18 sierpnia 2024 r. prześlij do nas swoje zgłoszenie, wypełniając formularz na stronie.

Do formularza dołącz:

 • Plik pdf. ze swoją pracą dyplomową. Pamiętaj, aby usunąć z pracy: Twoje imię i nazwisko, imię i nazwisko promotora oraz nazwę uczelni. Wszystko po to, żeby zachować bezstronność ocen.
 • Skan dowolnego dokumentu z Twojej uczelni, który potwierdzi uzyskanie przez Ciebie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej (np. zaświadczenie z dziekanatu, ksero dyplomu).

  Zaakceptuj Regulamin i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Czekaj na werdykt 🙂

Jaki jest harmonogram?

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: od 17 czerwca do 18 sierpnia 2024 r.
 • I ETAP: ocena nadesłanych prac: od 20 sierpnia  do 09 września 2024 r.
 • II ETAP: ocena prac wyłonionych w pierwszym etapie: od 10 września do 23 września 2024 r.
 • Obrady jury odbędą się między 24 września do 26 września 2024 r.
 • Ogłoszenie wyników: 1 października 2024 r.

 

Rozpiera Cię duma na myśl o swojej pracy dyplomowej z e-marketingu?

WEŹ UDZIAŁ W DIMAQ UNI I WYGRAJ STUDIA PODYPLOMOWE LUB SZKOLENIE DIMAQ.

AKTUALNOŚCI
Streszczenie zwycięskiej pracy magisterskiej DIMAQ Uni 2023.

Streszczenie zwycięskiej pracy magisterskiej DIMAQ Uni 2023.

W XII edycji ogólnopolskiego konkursu DIMAQ UNI na najlepszą pracę dyplomową z marketingu internetowego nagrodzeni zostali absolwenci szkół wyższych. Spośród rekordowej liczby zgłoszeń prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych jurorzy wybrali 3 najlepsze....

Ogłaszamy zwycięzców 12. edycji konkursu DIMAQ Uni.

Ogłaszamy zwycięzców 12. edycji konkursu DIMAQ Uni.

„Wykorzystanie platformy TikTok w działaniach promocyjnych polskich muzeów na przykładzie Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Emigracji w Gdyni i Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu” „Interakcje paraspołeczne a postawy nabywców wobec komunikacji marketingowej w...

Co to jest DIMAQ?

DIMAQ to międzynarodowy standard kwalifikacji digital marketingowych, który istnieje od 2015 roku.

Definiuje niezbędny poziom wiedzy i kwalifikacji specjalistów z obszaru marketingu cyfrowego, pozwala na jego porównywanie i ewaluację.

Metodologia DIMAQ została opracowana przez ekspertów powołanych przez IAB Polska pod nadzorem merytorycznym Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska. Standard posiada rekomendację IAB Europe i jest dostępny w 9 europejskich krajach: Polsce, Grecji, Słowacji, Słowenii, Serbii, Czarnogórze, Rumunii, Bośni i Hercegowinie oraz na Cyprze.

Certyfikat, zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji, dostępny jest na trzech poziomach: Student, Basic i Professional.

Aby go uzyskać, należy zdać egzamin sprawdzający przekrojową wiedzę z 12 obszarów e-marketingu. Ze względu na dynamicznie rozwijającą się branżę, ważność certyfikatu jest ograniczona czasowo do 2 lat i podlega procedurze recertyfikacji.
Przejdź do strony DIMAQ >

ORGANIZATORZY
PARTNERZY MEDIALNI