DIMAQ UNI

12. edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową z e-marketingu zakończona.

 

 

Co to jest DIMAQ UNI?

DIMAQ UNI to konkurs na najlepsze prace dyplomowe z marketingu internetowego organizowany od 12 lat przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i absolwentów uczelni wyższych na potencjał jaki niesie ze sobą branża marketingu internetowego.

Do udziału zapraszamy autorów prac magisterskich, licencjackich inżynierskich i podyplomowych z zakresu marketingu.
Przesłane prace ocenia jury, w skład którego wchodzą certyfikowani trenerzy i eksperci DIMAQ. Konkurs odbywa się raz w roku i trwa od czerwca do października.

Dla kogo? 

Konkurs kierujemy do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych.

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów prac:

 • podyplomowych
 • magisterskich
 • licencjackich
 • inżynierskich

z zakresu marketingu internetowego obronione w okresie od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 lipca 2023 r.

Co możesz wygrać?

Nagrodami w konkursie są:

Ponadto uczestnicy, których prace podyplomowe, magisterskie, licencjackie i inżynierskie zostaną wyróżnione w Konkursie otrzymają możliwość odbycia płatnych praktyk zawodowych u jednego z Partnerów Konkursu.

 

Jak wziąć udział w konkursie?

To proste. Do 16 sierpnia 2023 r. prześlij do nas swoje zgłoszenie, wypełniając formularz na stronie.

Do formularza dołącz:

 • Plik pdf. ze swoją pracą dyplomową. Pamiętaj, aby usunąć z pracy: Twoje imię i nazwisko, imię i nazwisko promotora oraz nazwę uczelni. Wszystko po to, żeby zachować bezstronność ocen.
 • Skan dowolnego dokumentu z Twojej uczelni, który potwierdzi uzyskanie przez Ciebie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej (np. zaświadczenie z dziekanatu, ksero dyplomu).

  Zaakceptuj Regulamin i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Czekaj na werdykt 🙂

Jaki jest harmonogram?

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: od 15 czerwca do 16 sierpnia 2023 r.
 • I ETAP: ocena nadesłanych prac: od 16 sierpnia  do 15 września 2023 r.
 • II ETAP: ocena prac wyłonionych w pierwszym etapie: od 18 września do 29 września 2023 r.
 • Obrady jury odbędą się między 26 września do 29 września 2023 r.
 • Ogłoszenie wyników: 4 października 2023 r.

 

Rozpiera Cię duma na myśl o swojej pracy dyplomowej z e-marketingu?

WEŹ UDZIAŁ W DIMAQ UNI I WYGRAJ STUDIA PODYPLOMOWE LUB SZKOLENIE DIMAQ.

AKTUALNOŚCI
Konkurs DIMAQ Uni to także specjalne wyróżnienia dla najlepszych prac.

Konkurs DIMAQ Uni to także specjalne wyróżnienia dla najlepszych prac.

Biorąc pod uwagę punktację jaką Jury złożone z m.in. trenerów DIMAQ przyznało pracom z II etapu konkursu, wyłoniliśmy także (poza nagrodami głównymi) – specjalne wyróżnienia. Już samo wejście pracy do II etapu jest wielkim osiągnięciem, ponieważ konkurencja w tym roku...

Ogłaszamy zwycięzców 12. edycji konkursu DIMAQ Uni.

Ogłaszamy zwycięzców 12. edycji konkursu DIMAQ Uni.

„Wykorzystanie platformy TikTok w działaniach promocyjnych polskich muzeów na przykładzie Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Emigracji w Gdyni i Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu” „Interakcje paraspołeczne a postawy nabywców wobec komunikacji marketingowej w...

Ogłoszenie wyników przedłużone do 5 października.

Drodzy półfinaliści dwunastej edycji DIMAQ Uni! Zgodnie z regulaminem na przełomie września i października odbyły się obrady jury w drugim etapie konkursu mające na celu wyłonienie zwycięzców. Ogłoszenie zwycięzców miało nastąpić 4 października. Jednak w wyniku...

Co to jest DIMAQ?

DIMAQ to międzynarodowy standard kwalifikacji digital marketingowych, który istnieje od 2015 roku.

Definiuje niezbędny poziom wiedzy i kwalifikacji specjalistów z obszaru marketingu cyfrowego, pozwala na jego porównywanie i ewaluację.

Metodologia DIMAQ została opracowana przez ekspertów powołanych przez IAB Polska pod nadzorem merytorycznym Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska. Standard posiada rekomendację IAB Europe i jest dostępny w 9 europejskich krajach: Polsce, Grecji, Słowacji, Słowenii, Serbii, Czarnogórze, Rumunii, Bośni i Hercegowinie oraz na Cyprze.

Certyfikat, zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji, dostępny jest na trzech poziomach: Student, Basic i Professional.

Aby go uzyskać, należy zdać egzamin sprawdzający przekrojową wiedzę z 12 obszarów e-marketingu. Ze względu na dynamicznie rozwijającą się branżę, ważność certyfikatu jest ograniczona czasowo do 2 lat i podlega procedurze recertyfikacji.
Przejdź do strony DIMAQ >

ORGANIZATORZY
PARTNERZY MEDIALNI