HARMONOGRAM 12. EDYCJI DIMAQ UNI:

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: od 15 czerwca do 16 sierpnia 2023 r.
  • I ETAP: ocena nadesłanych prac: od 16 sierpnia  do 15 września 2023 r.
  • II ETAP: ocena prac wyłonionych w pierwszym etapie: od 18 września do 29 września 2023 r.
  • Obrady jury odbędą się między 26 września do 29 września 2023 r.
  • Ogłoszenie wyników: 4 października 2023 r.