Harmonogram konkursu

  • Termin nadsyłania zgłoszeń: od 12 maja do 31 lipca 2021r.

  • I ETAP: ocena nadesłanych prac: od 1 sierpnia  do 16 września 2021r.

  • II ETAP: ocena prac wyłonionych w pierwszym etapie: od 17 września do 1 października 2021r.

  • Obrady jury odbędą się między 28 września do 1 października 2021r.

  • Ogłoszenie wyników: 5 października 2021r.