Czym jest DIMAQ UNI?

DIMAQ UNI to konkurs na najlepsze prace dyplomowe z marketingu internetowego organizowany od 10 lat przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Konkurs jest efektem szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, jakie IAB Polska prowadzi już od lat. Jedną z inicjatyw związku jest tworzenie innowacyjnych programów studiów spełniających wymagania programu DIMAQ – oficjalnego programu certyfikacji kompetencji digital marketingu, prowadzonego przez IAB Polska.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i absolwentów uczelni wyższych na potencjał marketingu internetowego oraz promocja internetu jako medium reklamowego.

Do udziału w autorów prac magisterskich, licencjackich inżynierskich i podyplomowych z zakresu marketingu. Przesłane prace ocenia jury, w skład którego wchodzą certyfikowani trenerzy DIMAQ.

Nagrodami w DIMAQ UNI są studia podyplomowe na SGH oraz udział w Akademii DIMAQ

Informacje o kolejnej edycji konkursu już wkrótce.