Czym jest DIMAQ UNI?


DIMAQ UNI to konkurs na najlepsze prace dyplomowe z marketingu internetowego organizowany od 10 lat przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Konkurs jest efektem szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, jakie IAB Polska prowadzi już od lat. Jedną z inicjatyw związku jest tworzenie innowacyjnych programów studiów spełniających wymagania programu DIMAQ – oficjalnego programu certyfikacji kompetencji digital marketingu, prowadzonego przez IAB Polska.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i absolwentów uczelni wyższych na potencjał marketingu internetowego oraz promocja internetu jako medium reklamowego.

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów prac podyplomowych, magisterskich, licencjackich, inżynierskich z zakresu marketingu. Przesłane prace ocenia jury, w skład którego wchodzą m. in. certyfikowani trenerzy DIMAQ.

Nagrodami w DIMAQ UNI są studia podyplomowe na SGH oraz udział w Akademii DIMAQ Professional i Basic.

12 maja 2021r. rozpoczyna się nabór do 10. edycji konkursu.

Jak wziąć udział w konkursie?

 

To proste. W okresie do 31 lipca 2021r. prześlij do IAB Polska swoje ZGŁOSZENIE wypełniając formularz na stronie. Do formularza dołącz:

 

  • Plik pdf. ze swoją pracą dyplomową. Pamiętaj, aby usunąć z pracy: Twoje imię i nazwisko, imię i nazwisko promotora oraz nazwę uczelni. Wszystko po to, żeby zachować bezstronność ocen.

  • Skan dowolnego dokumentu z Twojej uczelni, który potwierdzi uzyskanie przez Ciebie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej (np. zaświadczenie z dziekanatu, ksero dyplomu).

  • Zaakceptuj Regulamin i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  • Gotowe. Teraz uzbrój się w cierpliwość i poczekaj na werdykt jury 🙂 Powodzenia!

 

HARMONOGRAM 10. EDYCJI DIMAQ UNI:

Termin nadsyłania zgłoszeń: od 12 maja do 31 lipca 2021r.

I ETAP: ocena nadesłanych prac: od 1 sierpnia  do 16 września 2021r.

II ETAP: ocena prac wyłonionych w pierwszym etapie: od 17 września do 1 października 2021r.

Obrady jury odbędą się między 28 września do 1 października 2021r.

Ogłoszenie wyników: 5 października 2021r.