Czym jest DIMAQ UNI?


DIMAQ UNI to konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu marketingu internetowego. Organizowany jest już od 12 lat przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Konkurs jest efektem szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, jakie IAB Polska prowadzi już od lat. Jedną z inicjatyw związku jest tworzenie innowacyjnych programów studiów spełniających wymagania programu DIMAQ – oficjalnego programu certyfikacji kompetencji digital marketingu, prowadzonego przez IAB Polska.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i absolwentów uczelni wyższych na potencjał marketingu internetowego oraz promocja internetu jako medium reklamowego.

Do udziału w konkursie zapraszamy autorów prac podyplomowych, magisterskich, licencjackich, inżynierskich z zakresu marketingu. Przesłane prace ocenia jury, w skład którego wchodzą m. in. certyfikowani trenerzy DIMAQ.

Nagrodami w DIMAQ UNI są studia podyplomowe na SGH oraz udział w Akademii DIMAQ Professional i Basic.

16 czerwca 2023 r. rozpoczyna się nabór zgłoszeń do 12. edycji konkursu.

Jak wziąć udział w konkursie?

 

To proste! Do 16 sierpnia 2023 r. prześlij do IAB Polska swoje zgłoszenie wypełniając formularz na stronie. Do formularza dołącz:

 

  • Plik pdf. ze swoją pracą dyplomową. Pamiętaj, aby usunąć z pracy: Twoje imię i nazwisko, imię i nazwisko promotora oraz nazwę uczelni. Wszystko po to, żeby zachować bezstronność ocen.

  • Skan dowolnego dokumentu z Twojej uczelni, który potwierdzi uzyskanie przez Ciebie pozytywnej oceny z obrony pracy dyplomowej (np. zaświadczenie z dziekanatu, ksero dyplomu).

  • Zaakceptuj Regulamin i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  • Gotowe. Teraz uzbrój się w cierpliwość i poczekaj na werdykt jury 🙂 Powodzenia!

 

HARMONOGRAM 11. EDYCJI DIMAQ UNI:

Termin nadsyłania zgłoszeń: od 17 maja do 12 sierpnia 2022r.

I ETAP: ocena nadesłanych prac: od 15 sierpnia  do 16 września 2022r.

II ETAP: ocena prac wyłonionych w pierwszym etapie: od 19 września do 30 września 2022r.

Obrady jury odbędą się między 27 września do 30 września 2022r.

Ogłoszenie wyników: 5 października 2022r.