IAB Polska i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz dwunasty organizują DIMAQ UNI – konkurs na najlepszą pracę dyplomową i podyplomową z marketingu internetowego. W tej edycji padł kolejny rekord – zgłoszono aż 42 prace dyplomowe. 

Konkurs DIMAQ UNI jest przykładem szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, jakie IAB Polska prowadzi już od wielu lat. Jedną z inicjatyw związku jest tworzenie innowacyjnych programów studiów spełniających wymagania programu DIMAQ – oficjalnego programu certyfikacji kompetencji Digital Marketingu, prowadzonego przez IAB Polska. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i absolwentów uczelni wyższych na potencjał marketingu internetowego oraz promocja Internetu jako medium reklamowego. Z kolei świat marketingu i agencji digitalowych ma możliwość z uwagą obserwować zdolnych absolwentów wkraczających na rynek pracy i ich pomysły. Start w konkursie może być dobrym krokiem do znalezienia wymarzonej pracy, dzięki możliwości pokazania swojej kreatywności i wyników pracy wykonanej już na studiach.