IAB Polska i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie po raz jedenasty organizują DIMAQ UNI – konkurs na najlepszą pracę  dyplomową i podyplomową z marketingu internetowego. W tej edycji padł rekord – zgłoszono aż 34 prace.

Konkurs DIMAQ UNI jest efektem szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, jakie IAB Polska prowadzi już od lat. Jedną z inicjatyw związku jest tworzenie innowacyjnych programów studiów spełniających wymagania programu DIMAQ – oficjalnego programu certyfikacji kompetencji digital marketingu, prowadzonego przez IAB Polska. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i absolwentów uczelni wyższych na potencjał marketingu internetowego oraz promocja internetu jako medium reklamowego.

Z listy zgłoszonych prac (10 licencjackich, 16 magisterskich i 8 podyplomowych) jury konkursu wyłoni 15 najlepszych, które przejdą do kolejnego etapu DIMAQ UNI.

Lista zakwalifikowanych prac:

Kategoria: PRACE LICENCJACKIE:

 • Analiza trendów i preferencji zakupowych w sektorze e-commerce.
  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Rynek produktów premium i produktów luksusowych. Przykład męskiego segmentu odzieżowego oraz perfumeryjnego.
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Stereotypizacja przekazów reklamowych w telewizji i social mediach – na przykładzie polskich kanałów telewizyjnych oraz platformy Instagram.
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Automatyzacja marketingu jako narzędzie do analizy potrzeb klientów.
  Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie
 • TikTok jako narzędzie promowania produktów handmade.
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Komunikacja między idolem a fanami muzyki pop na przykładzie profilów Kasi Moś w mediach społecznościowych.
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wykorzystanie User Experience design w marketingu doświadczeń.
  Uniwersytet Szczeciński
 • Wpływ mediów społecznościowych na decyzję zakupu ubrań przez pokolenie Z.
  Szkoła Główna Handlowa
 • Czynniki warunkujące konsumpcjonizm w ekonomicznych, społecznych i ekologicznych aspektach życia konsumentów.
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Zachowania polskich konsumentów na rynku e-commerce w świetle założeń ekonomii behawioralnej.
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kategoria: PRACE MAGISTERSKIE

 • Rola treści w pozycjonowaniu stron internetowych.
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Zakupy badawcze e-konsumentów na rynku odzieży używanej w Polsce.
  Akademia Leona Koźmińskiego
 • Promocja literatury współczesnej i wydarzeń literackich w mediach społecznościowych.
  Uniwersytet Warszawski
 • Wpływ social mediów na zachowania impulsywne w internecie.
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Handel elektroniczny – tempo i kierunki rozwoju w warunkach pandemii COVID-19.
  Uniwersytet Opolski
 • Przez minutę w lewo. Koncepcja żużlowej telewizji klubowej w perspektywie potrzeb potencjalnych odbiorców.
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Real-time marketing – komunikacja marek w czasie pandemii (wybrane przykłady z okresu marzec 2020-marzec 2022).
  Uniwersytet Łódzki
 • Reklama programmatic jako alternatywna forma dla reklam tradycyjnych (direct).
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Performance marketing i jego skuteczność w Polsce.
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wpływ nowoczesnych narzędzi i metod komunikacji na pracę zespołu projektowego.
  Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Perspektywa marketingowa zarządzania stronami internetowymi – zasady, uwarunkowania i kierunki rozwoju.
  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Budowanie zaangażowania konsumentów w serwisach społecznościowych na przykładzie marek produktów spożywczych.
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Reklama programatyczna w Internecie na przykładzie kampanii sklepu sportowego.
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Marketing internetowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem przy uwzględnieniu danych i dostępnych narzędzi technologii informacyjnej.
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Aktywność konsumentów w sieci w czasie pandemii.
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Wybrane atrybuty marki luksusowej oraz ich praktyczna adaptacja do pandemicznych okoliczności na przykładzie marki luksusowych perfum – By Kilian.
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kategoria: PRACE PODYPLOMOWE

 • Wykorzystanie trendu konsumenckiego LOHAS w komunikacji marketingowej sklepów internetowych oferujących sprzedaż w modelu subskrypcji.
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Kampanie reklamowe z wykorzystaniem mechanizmów dynamicznie optymalizowanych kreacji.
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Youtube jako efektywne narzędzie do komunikacji w branży Health&Beauty.
  Akademia Leona Koźmińskiego
 • Wykorzystanie nowych technologii w sprzedaży dóbr luksusowych.
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wykorzystanie marketingu internetowego i narzędzi cyfrowych w docieraniu
  oraz promocji produktów leczniczych  do pracowników ochrony zdrowia.

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej wybranych księgarń internetowych.
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Marketing w metaverse – potencjał i tendencje rozwojowe.
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Charakterystyka funkcjonowania kanałów marketingu internetowego marki U2 w kontekście globalnego rynku muzyki rozrywkowej.
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prace w I etapie Konkursu oceniane będą przez 51 ekspertów rynkowych, posiadaczy certyfikatów DIMAQ.

Harmonogram konkursu

 • do 16.09.2022 – I etap – wybór 15 najlepszych merytorycznie prac dyplomowych (w tym przynajmniej 3 prac magisterskich)
 • 09.2022 – 30.09.2022 – II etap – ocena prac dyplomowych wyłonionych w I etapie Konkursu
 • 10.2022 – ogłoszenie wyników

Przypominamy, że nagrodami w konkursie są:

 • podyplomowe studia Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej za najlepszą pracę magisterską;
 • uczestnictwo w szkoleniu Akademia DIMAQ Professional w formie online wraz z egzaminem DIMAQ za najlepszą pracę podyplomową;
 • uczestnictwo w szkoleniu Akademia DIMAQ Basic w formie online wraz z egzaminem DIMAQ za najlepszą pracę inżynierską lub licencjacką.

Ponadto uczestnicy, których prace podyplomowe, magisterskie, licencjackie i inżynierskie zostaną wyróżnione w Konkursie otrzymają możliwość odbycia płatnych praktyk zawodowych u jednego z Partnerów Konkursu.

Program Studiów Podyplomowych SGH Marketing Internetowy znajduje się na stronie: http://www.marketing-internetowy.edu.pl/

Program Akademii DIMAQ Professional znajduje się na stronie: https://dimaq.pl/akademia-dimaq/4-dniowa-akademia-dimaq-professional/

Program Akademii DIMAQ Basic znajduje się na stronie: https://dimaq.pl/akademia-dimaq/4-dniowa-akademia-dimaq-basic/