Jako posiadacz certyfikatu DIMAQ możesz stać się jurorem ogólnopolskiego konkursu, ocenić prace dyplomowe nadesłane przez uczestników i jednocześnie budować swój wizerunek eksperta.

Na czym będzie polegała praca Jurora?

Jurorzy przeczytają nadesłane prace i dokonają selekcji najlepszych, które przejdą do II etapu  konkursu.

Kiedy?

W okresie od 15.08 do 16.09 – czas na czytanie prac i wybór najlepszych (z krótkim uzasadnieniem)

Co otrzymasz w zamian?

  • Każdy Juror, który dokona wyboru prac otrzyma 30 punktów recertyfikacyjnych.
  • BIO Jurorów zostanie opublikowane na stronie internetowej konkursu www.dimaquni.com, zostaną oni również przedstawieni w kanałach komunikacji DIMAQ.
  • Jurorzy mogą wybrać spośród autorów prac osoby na staż do swoich zespołów.

Zgłoś się do 5 sierpnia!

Poszukujemy chętnych osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • ważny certyfikat DIMAQ,
  • tytuł magistra,
  • co najmniej 3 lata udokumentowanego doświadczenia w branży digital marketingu.
  • w tym 2 lata na stanowisku minimum specjalisty.

Chętne osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV lub link do profilu na Linkedin do 5 sierpnia 2021. Do jury zostaną wybrane osoby, które spełnią w/w kryteria, według kolejności zgłoszeń na adres: k.pustelnik@dimaq.eu.

Zapraszamy do udziału!