„Instagram jako narzędzie promocji czytelnictwa literatury popularnej”, „Zachowania nabywcze młodych kobiet w środowisku e-commerce” oraz „Perspektywy rozwojowe sprzedaży internetowej w kategoriach dóbr szybko zbywalnych” – to tematy zwycięskich prac dyplomowych w DIMAQ UNI. Znamy laureatki dziesiątej edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z marketingu internetowego, organizowanego wspólnie przez IAB Polska i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Konkurs był adresowany do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, którzy obronili swoje prace magisterskie, licencjackie, podyplomowe z zakresu marketingu internetowego w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 lipca 2021. Nadesłane prace oceniane były przez jury, w którego skład weszli  między innymi posiadacze certyfikatu DIMAQ oraz  certyfikowani trenerzy DIMAQ.

Zwyciężczynią X. edycji ogólnopolskiego konkursu DIMAQ UNI w kategorii prac magisterskich została:
Joanna Syta
za pracę:
Zachowania nabywcze młodych kobiet w środowisku e-commerce
(Szkoła Główna Handlowa).
Laureatka
otrzymuje nagrodę główną – bezpłatne uczestnictwo w Studiach Podyplomowych Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

~

W kategorii prac licencjackich najlepsza okazała się:
Karolina Łukawska
z pracą:
Instagram jako narzędzie promocji czytelnictwa literatury popularnej (Uniwersytet Szczeciński).
Nagrodą jest bezpłatny udział w Akademii DIMAQ Basic z możliwością podejścia do egzaminu DIMAQ.

~

W kategorii prac podyplomowych wygrała:
Małgorzata Kośla

z pracą:
Perspektywy rozwojowe sprzedaży internetowej w kategoriach dóbr szybko zbywalnych (Szkoła Główna Handlowa).
Nagrodą jest bezpłatny udział w Akademii DIMAQ Professional z egzaminem DIMAQ.

GRATULUJEMY ZWYCIĘŻCZYNIOM!!!

 W tym roku jury miało wyjątkowe trudne zadanie, aby wybrać zwycięzców konkursu DIMAQ Uni. Nie dość, że zgłoszone prace są na bardzo wysokim poziomie, to dodatkowo, otrzymaliśmy ich rekordową liczbę. Cieszę się, że dzięki inicjatywnie IAB Polska absolwenci i absolwentki mogą otrzymać realne wsparcie ze strony środowiska skupiającego branżę i mają ogromną szansę, aby zostać dostrzeżonymi przez potencjalnych pracodawców. mówi Grzegorz Krzemień, Prezes GoldenSubmarine, przewodniczący jury DIMAQ UNI.

 

Prace nadesłane na 10. edycję konkursu dotyczyły różnych aspektów e-marketingu. Część z nich koncentrowała się na promocji (np. z wykorzystaniem mediów społecznościowych). Inne prace pokazywały integrującą rolę marketingu w przedsiębiorstwie (np. przez związki z transformacją cyfrową). W porównaniu z poprzednią edycją konkursu poszerzył się zatem zakres tematyczny nadesłanych prac. Wiele prac charakteryzowało się ciekawymi rozdziałami empirycznymi, przy czym zastosowane metody badawcze były zróżnicowane (m.in. badania kwestionariuszowe, wywiady pogłębione). – komentuje Tymoteusz Doligalski, Zakład e-Biznesu SGH.

Organizatorzy: DIMAQ, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkoła Główna Handlowa

Patroni medialni: dlaStudenta.pl, NowyMarketing, studentnews.pl, Rocket Jobs.