Wszystkich posiadaczy aktualnych certyfikatów DIMAQ pracujęcy w branży digital marketingu zapraszamy do zgłoszenia się jako Juror w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu DIMAQ Uni na najlepszą pracę dyplomową i podyplomową nt. e-marketingu. 

Jako posiadacz certyfikatu DIMAQ możesz stać się jurorem ogólnopolskiego konkursu, ocenić prace dyplomowe nadesłane przez uczestników i jednocześnie budować swój wizerunek eksperta.

Na czym będzie polegała praca Jurora?

Jurorzy przeczytają nadesłane prace i dokonają selekcji najlepszych, które przejdą do etapu II konkursu.

Kiedy?

W okresie 01.08 do 20.08 – czas na czytanie prac i wybór najlepszych (z krótkim uzasadnieniem)

Co otrzymasz w zamian?

  • Każdy Juror, który dokona wyboru prac otrzyma 30 punktów recertyfikacyjnych.
  • BIO Jurorów będą opublikowane na stronie internetowej konkursu www.dimaquni.com, zostaną również przedstawieni w kanałach komunikacji DIMAQ.
  • Jurorzy mogą wybrać spośród autorów prac osoby na staż do swoich zespołów.

Zgłoś się do 5 sierpnia!

Poszukujemy chętnych osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • ważny certyfikat DIMAQ,
  • tytuł magistra,
  • co najmniej 3 lata udokumentowanego doświadczenia w digitalu,
  • w tym 2 lata na stanowisku minimum specjalisty.

Chętne osoby prosimy o przesłanie aktualnego CV lub link do profilu na Linkedin do 5 sierpnia 2021. Do jury zostaną wybrane osoby, które spełnią w/w kryteria, według kolejności zgłoszeń na adres: k.pustelnik@dimaq.eu.

Zapraszamy do udziału!